Psychische problemen bij kinderen van 0 tot 19 jaar vormen een belangrijk maatschappelijk probleem. Wanneer deze problemen leiden tot crimineel gedrag, staat deze problematiek nog hoger op de politieke agenda. De afgelopen jaren is in de jeugd-GGZ gewerkt aan verbetering van de zorg. Dit heeft erin geresulteerd dat de jeugd-GGZ meer en sneller zorg is gaan bieden tegen minder kosten. In 2009 werden 270.000 kinderen en hun ouders behandeld; circa 15% meer dan in 2007. De wachttijd nam af met 10% en de kosten van zorg per kind daalden jaarlijks met 1 à 2% (GGZ Nederland, 2011). Geen reden om achterover te leunen. Integendeel, er liggen nog tal van uitdagingen. In een tijd van bezuinigingen is het van groot belang dat wordt aangetoond wat de jeugd-GGZ betekent voor de samenleving en hoe er in de sector efficiënter gewerkt kan worden. Op dit moment voorziet de jeugd-GGZ twee derde van de kinderen die geestelijke gezondheidszorg behoeven, van zorg. Nog niet alle kinderen en ouders krijgen de juiste zorg in de juiste vorm en op het juiste moment (GGZ Nederland, 2011). Onderzoek naar doelmatig-heid kan helpen de kwaliteit en de kosteneffectiviteit van de jeugd-GGZ verder te verbeteren. Bij doelmatigheid draait het om de balans tussen kosten (menskracht, geld) en opbrengsten (gezondheidsverbetering, kwaliteit van leven, maatschappelijke besparingen). Doelmatigheid kan ook worden aangeduid als kosteneffectiviteit. Doelmatigheidsonderzoek binnen de jeugd-GGZ staat momenteel echter nog in de kinderschoenen. In dit artikel lichten we toe waarom en op welke manier meer doelmatigheidsonderzoek binnen deze sector gewenst is.

,
hdl.handle.net/1765/37339
Kinder- en jeugdpsychotherapie
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Hakkaart-van Roijen, L., & Tan, S. S. (2012). Doelmatigheidsonderzoek in de jeugd-GGZ: op weg naar volwassenheid. Kinder- en jeugdpsychotherapie, 39(1), 39–46. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/37339