Verschillende ontwikkelingen – zoals hogere prestatie-eisen en nieuw overheidsbeleid – lijken ervoor te zorgen dat de werkbaarheid binnen de publieke sector onder druk staat. In dit artikel analyseren we de ervaringen van verloskundigen en echoscopisten met een specifiek overheidsbeleid: de 20-wekenecho (structureel echoscopisch onderzoek). We hanteren een interdisciplinaire aanpak. Vanuit de beleidsimplementatieliteratuur gebruiken we het concept beleidsvervreemding, dat uit vijf dimensies bestaat: strategische, tactische en operationele machteloosheid, en zinloosheid voor de samenleving en voor de eigen cliënten. Dit zijn mogelijke oorzaken die de weerstand tegen of steun aan nieuw beleid van professionals kunnen verklaren (i.e. behavioural support for the change, een concept uit de verandermanagementliteratuur). We testen dit model via een vragenlijst onder 780 verloskundigen en echoscopisten. De resultaten laten zien dat wanneer verloskundigen en echoscopisten de 20-wekenecho als zinloos ervaren, zij veel minder steun vertonen. Strategische en tactische machteloosheid blijken juist niet significant van invloed te zijn. Deze resultaten helpen om te begrijpen waarom professionals weerstand tegen of juist steun voor nieuw overheidsbeleid vertonen.

, ,
hdl.handle.net/1765/37383
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Tummers, L.G. (2012). Beleidsvervreemding in de gezondheidszorg: De ervaringen van verloskundigen en echoscopisten met overheidsbeleid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 28(3), 332–352. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/37383