In een terugblik op de beide onderzoeken wordt kort ingegaan op enkele opvallende verschillen in gevonden effecten tussen het obstetrische en het psychologische onderzoek. Vervolgens wordt op basis van de beide onderzoeken een antwoord gegeven op de vraag in hoeverre electief inleiden van de baring wenselijk is of niet. Besloten wordt met enige aanbevelingen omtrent de toepassing van de electieve inleiding in de obstetrische praktijk. Zowel in het obstetrische als in het psychologische onderzoek komt het voor, dat in het ene onderzoek een significant verschil in effect is gevonden tussen vrouwen die hun baring eJectief hebben laten inleiden en vrouwen met een spontaan begonnen baring, terwijl dit verschil niet is gevonden in het andere onderzoek. In het psychologische onderzoek wordt na een spontaan begonnen bevalling vaker borstvoeding gegeven dan na een electieve inleiding, in het obstetrische onderzoek niet. In het obstetrische onderzoek vinden bij de electief ingeleide groep meer kunstverlossingen plaats, in het psychologische onderzoek is geen verschil gevonden. Deze verschillen tussen de beide onderzoeken berusten vermoedelijk op verschillen in de samenstelling van de onderzochte groepen, waarover in de gezamenlijke inleiding bij dit proefschrift is gesproken. Bij de bespreking van de borstvoeding in het psychologische onderzoek is de aannemelijkheid van deze verklaring al gebleken. In het psychologische onderzoek zijn immers meer strikte criteria gehanteerd bij de toepassing van het begrip "electief' dan in het obstetrische onderzoek. Dat zulke verschillen optreden in twee onderzoeken met grotendeels dezelfde onderzochte personen toont aan, dat betrekkelijk geringe verschuivingen in de criteria voor selectie van onderzoekspersonen belangrijke gevolgen kunnen hebben en dat grote zorgvuldigheid is geboden bij de beschrijving van deze criteria.

, ,
H.C.S. Wallenburg (Henk) , F. Verhage
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/37496
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Out, J.J. , & Vierhout, M.E. (1983, June 29). De electieve inleiding van de baring : een prospectief obstetrisch en psychologisch onderzoek. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/37496