Overal in Europa komt de financiering van publieke systemen van ziekteverzekering of gezondheidszorg onder druk door de sterke stijging van de uitgaven. België ontsnapt niet aan deze evolutie. De stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg lag bij ons zeker gedurende de laatste jaren zelfs duidelijk boven het Europese gemiddelde. Ondanks de grote maatschappelijke populariteit van ons systeem van verplichte ziekteverzekering, vormt het probleem van de kostenbeheersing toch steeds één van de belangrijkste discussiepunten tijdens de regeringsonderhandelingen. Wanneer de stijging van de uitgaven niet kan worden afgeremd, zullen in de toekomst ongetwijfeld fundamentele vragen over de organisatie van het systeem naar voor worden geschoven (Schokkaert en Van de Voorde, 2003).

, ,
hdl.handle.net/1765/37571
Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
Erasmus School of Economics

Schokkaert, S., de Graeve, D., Camp, G., van Ourti, T., & van de Voorde, C. (2004). Maximumfactuur en kleine risico’s: verdeling van de eigen bijdragen voor gezondheidszorg in België. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 46(2), 221–245. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/37571