In toegepast onderzoek naar de evolutie van het armoedeniveau gebruikt men meestal de headcount, die het proportioneel aantal armen meet. A. Sen merkte reeds in de jaren zeventig op dat andere aspecten van armoede even belangrijk kunnen zijn, met name het gemiddeld inkomen van de armen en de inkomensongelijkheid onder de armen. In deze studie ga ik na in hoeverre armoedemeting aan de hand van deze additionele aspecten een ander beeld oplevert dan armoedemeting aan de hand van de headcount. Bovendien ga ik na of de veranderingen in het Belgische armoedeniveau tussen 1985 en 1997 statistisch significant zijn.

, ,
hdl.handle.net/1765/37572
Economisch en sociaal tijdschrift
Erasmus School of Economics

van Ourti, T.G.M. (2000). Armoedemaatstaven, IGL-curven en de bootstrap: een empirische studie naar de evolutie van het armoedeniveau in België tussen 1985 en 1997. Economisch en sociaal tijdschrift, 54(3), 291–324. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/37572