Bestuurders in de gezondheidszorg werken onder grote druk. De verwachtingen zijn hooggespannen, want er moet een antwoord worden gevonden op de toenemende behoefte aan zorgverlening. In technologisch en medisch opzicht kan er steeds meer en we willen ook steeds meer. Sommige zorgvragers ontwikkelen zich op de markt tot mondige klanten die hun zorg opeisen, andere zijn daar in het geheel niet toe in staat. De beperkte financiële speelruimte voert de druk verder op, terwijl bij publiek en politiek de twijfel toeneemt of het zorgbestuur in zijn afwegingen de belangen van al die patiënten nog wel de doorslag laat geven. Kortom, er worden nogal wat eisen aan zorginstellingen gesteld die, zeker bij beperkte middelen, al snel met elkaar conflicteren. De vraag is hoe zorgbestuurders daarmee omgaan en hoe zij zich daarover verantwoorden tegenover patiënten en tegenover de maatschappij. In de zoektocht naar het antwoord op die vraag ligt het voor de hand terug te gaan naar de bestaansreden van zorginstellingen en de taak van het zorgbestuur.

, ,
hdl.handle.net/1765/37754
Socialisme en Democratie
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Putters, K. (2010). Zorgen waar het moet, ondernemen waar het kan. Socialisme en Democratie, 9–20. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/37754