Zuurstoftekort in het centrale zenuwstelsel kan leiden tot permanente uitval van cerebrale functies. Bij het onderzoek op dit gebied zijn nauwelijks betrouwbare diermodellen voorhanden, waarmee met name de chronische gevolgen van zuurstoftekort kunnen worden gekwantificeerd. Er bestaat een uitgebreide literatuur over de gevolgen van hypoxie op het aanleren van bepaalde taken door proefdieren. Het hierin beschreven optreden van retrograde amnesie is echter allerminst een onomstreden zaak. Tijdens het aanleren van een bepaalde taak wordt een zogenaamd geheugenspoor gevormd. Dit is he~ geheel van duurzame veranderingen in neuronale interactie waarmee de verworven ervaring wordt vastgelegd. Aan dit proefschrift ligt de vraag ten grondslag of hypoxie bij het konijn op enige wijze kan interfereren met consolidatie of stabiliteit van het geheugenspoor. Daartoe werden eerst gegevens verzameld over deze aspecten van het leergedrag onder normale omstandigheden. Twee vormen van leergedrag werden daarbij onderzocht, namelijk het patroondiscrimineren enerzijds en smaakneofobie en smaakaversie anderzijds.

, , , ,
M.W. van Hof
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/37891
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Dogterom, G.J. (1983, December 21). Het geheugenspoor van het konijn : consolidatie en stabiliteit. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/37891