De gezondheidszorg staat bij de consument hoog genoteerd. In 1987 achtte 57% van alle Nederlanders het hebben van een goede gezondheid het belangrijkste element van het leven (Sociaal Cultureel Rapport, 1988,433). Een instrument om de gezondheid van de consument optimaal te houden, is het stelsel van gezondheidszorg, dat zich tot één van de beste stelsel ter wereld mag rekenen (HCFA)1 Het instandhouden van dit stelsel is kostbaar. In 1990 werd bijvoorbeeld 9,4% van het bruto nationaal produkt (BNP)(= 38,3 miljard gulden) uitgegeven aan zorg2 (FOZ, 1990). Drie procent daarvan wordt besteed aan de financiering van kostbare medische technologie (KMT), waaronder kostbare medische apparatuur. De publieke opinie besteedt in nog steeds toenemende mate aandacht aan juist dit element van de zorg. Een reden hiervoor kan zijn dat KMT in de meeste gevallen spectaculair is en soms zelfs futuristisch aandoet. Voor journalisten is het dan ook aantrekkelijk om aandacht aan KMT te besteden (Willems, 1985,649). In de laatste jaren is het aantal tv-programma's waarin aandacht wordt besteed aan de gezondheidszorg' toegenomen. Deze programma's hebben een redelijk grote kijkdichtheid. De aandacht voor KMT is in dergelijke programma's groot. Tevens wordt aandacht besteed aan de meer ethische vraagstukken zoals grenzen aan zorg respectievelijk keuzen in de zorg (Spanjer, 1990,426). Wat houdt dit fenomeen nu in stand? Ondermeer de volgende factoren zijn van belang. De medicus is volgens de ethische code van de W orld Medica! Association verplicht "all the resources of his science" ter beschikking te stellen aan de patiënt. Hij zal dus, als er een nieuwe technologie wordt gepresenteerd, deze graag willen toepassen. Consumenten van gezondheidszorg eisen dat de nieuwste technologie wordt toegepast en accepteren in steeds mindere mate dat nieuwe behandelingsmethoden hun lange tijd worden onthouden4 (Tijmstra, 1987,305; Rutten, 1986, 178). Uit een Amerikaanse studie blijkt dat consumenten een ziekenhuis in de eerste plaats kiezen op grond van de aanwezigheid van KMT (lnguanzo, 1985,160).

,
R.M. Prof. Dr. Lapré
Erasmus University Rotterdam
Financiële ondersteuning voor de uitvoering van het onderzoek werd verkregen van de Stichting B.W. Berenschot Fundatie. Doelstelling van deze stichting is het financieren van onderzoek, gericht op belangrijke professionele ontwikkelingen van organisatieadviseurs en organisatieadvieswerk
hdl.handle.net/1765/38023
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Dutrée, M.A. (1991, November 13). De introductie en spreiding van kostbare medische technologie in Nederland : een model. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38023