Ten behoeve van de besluitvorming over opname van geneesmiddelen in het basispakket worden in veel landen bevindingen van economische evaluatiestudies gebruikt. Een betere internationale afstemming van de assessment kan een positief effect hebben op de kwaliteit van de besluitvorming. Internationale kosteneffectiviteitsmodellen kunnen hierbij een rol spelen, maar het generaliseren van farmacoeconomisch bewijs van et ene naar het andere land is niet eenvoudig. Echter, appraisal en besluitvorming zullen een nationale aangelegenheid blijven.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/38168
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
Koopmanschap, M.A, Severens, J.L, & Franken, M.G. (2012). Internationale aspecten bij besluitvorming inzake geneesmiddelenvergoeding. Economisch-Statistische Berichten, 97(4644S), 36–39. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38168