Het doel van de kostenhandleiding is het verschaffen van een instrument dat onderzoekers en beleidsmakers faciliteert bij de uitvoering en beoordeling van kostenonderzoek in economische evaluaties. In dit artikel wordt de kern van de kostenhandleiding 2010 beschreven en in een internationale context geplaatst aan de hand van het stappenplan voor kostenonderzoek. In dit stappenplan wordt het berekenen van kosten gezien als een proces waarbij zeven stappen chronologisch doorlopen worden. Waar duidelijke aanbevelingen worden gedaan voor de bepaling van de reikwijdte van de economische evaluatie (stap 1), de keuze van de kostencategoriee¨n (stap 2), omgaan met onzekerheid (stap 6) en rapportage van kosten (stap 7), wordt de keuze met betrekking tot de identificatie (stap 3), volumemeting (stap 4) en waardering van eenheden (stap 5) neergelegd bij de onderzoeker. Hoewel de aanbevelingen in Nederland op specifieke onderwerpen iets afwijkt van andere Westerse landen, is het stappenplan voor kostenonderzoek vergelijkbaar met het proces dat beschreven wordt in de internationale richtlijnen. De kostenhandleiding sluit aan bij de uitgangspunten en de terminologie uit de Nederlandse richtlijnen voor farmaco-economisch onderzoek, maar de beschreven methoden kunnen ook in andere soorten onderzoek worden gebruikt.

, , , ,
hdl.handle.net/1765/38175
TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Tan, S.S, Bouwmans-Frijters, C.A.M, & Hakkaart-van Roijen, L. (2012). Handleiding voor kostenonderzoek methoden en referentieprijzen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg. TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 90, 367–372. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38175