Populisme wordt doorgaans opgevat als politiek populisme. Dit artikel schort het politieke aan populisme op door populisme systeemtheoretisch te conceptualiseren en toe te passen op de massamedia, kunsten en wetenschap.

, ,
hdl.handle.net/1765/38234
Sociologie
Department of Sociology

van Ostaijen, M.M.A.C, & Jhagroe, S.S. (2012). Politiek populisme voorbij. Een verkenning in massamedia, kunsten en wetenschap. Sociologie, 2012(8(1)), 45–65. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38234