Populisme wordt doorgaans opgevat als politiek populisme. Dit artikel schort het politieke aan populisme op door populisme systeemtheoretisch te conceptualiseren en toe te passen op de massamedia, kunsten en wetenschap.

, ,
hdl.handle.net/1765/38234
Sociologie
Department of Sociology