Populisme wordt doorgaans opgevat als politiek populisme. Dit artikel schort het politieke aan populisme op door populisme systeemtheoretisch te conceptualiseren en toe te passen op de massamedia, kunsten en wetenschap.

Sociale verandering, sociale processen en sociale conflicten, Sociologie, Sociology
hdl.handle.net/1765/38234
Sociologie
Department of Sociology

van Ostaijen, M.M.A.C, & Jhagroe, S.S. (2012). Politiek populisme voorbij. Een verkenning in massamedia, kunsten en wetenschap. Sociologie, 2012(8(1)), 45–65. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38234