In het kader van de NZa beleidsregels ‘Dure geneesmiddelen’ en ‘Weesgeneesmiddelen in academische ziekenhuizen’ beoordeelt het CVZ sinds 1 januari 2006 of dure geneesmiddelen tijdelijk kunnen worden opgenomen in deze beleidsregels en daarmee aanspraak maken op additionele financiering. Deze aanspraak is gekoppeld aan het verzamelen van gegevens in de klinische praktijk, het uitkomstenonderzoek. Op basis van het uitkomstenonderzoek vindt na 4 jaar een herbeoordeling plaats, waarin naast de therapeutische waarde en het kostenbeslag ook de kosteneffectiviteit wordt beoordeeld. Tot 2012 adviseerde het CVZ de NZa en VWS op basis van deze herbeoordeling over continuering van additionele financiering middels de NZa beleidsregels.

,
hdl.handle.net/1765/38245
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Huijgens, P.C. (2012). Uitkomstenonderzoek dure geneesmiddelen. Pilot studies bortezomib en oxaliplatin: resultaten en methodologische aanbevelingen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38245