Het vroegtijdig gesneuvelde plan van het nieuwe kabinet voor een meer inkomensafhankelijke zorgpremie stuitte op felle kritiek. Naast de bekritiseerde koopkrachteffecten zou het concurrentie ontmoedigen, kostenbewustzijn beperken, werkgelegenheid verkleinen en leiden tot nationalisatie. Deze kritiek berust op misvattingen en mist onderbouwing. De voorgestelde premiestructuur kan concurrentie juist versterken en leidt tot lagere uitvoeringskosten, lagere collectieve uitgaven en een forse vermindering van het wanbetalersprobleem. Een gemiste kans.