Multidisciplinaire samenwerking is essentieel voor goede palliatieve zorg. In de deelgemeente Kralingen-Crooswijk (Rotterdam) hebben huisartsen, thuiszorgorganisaties en een zorgcentrum het initiatief genomen hun samenwerking te verbeteren. Naast het stimuleren van de samenwerking door het tekenen van een convenant, het formeren van een stuurgroep, het samenbrengen van zorgverleners in een projectgroep en het organiseren van jaarlijkse voortgangsbijeenkomsten werd bijscholing gegeven en werd het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg (ZPE) geimplementeerd bestaande uit vier kwaliteitsinstrumenten. Het project diende als pilot voor het recent gestarte Stedelijk Rotterdams project (2011-2013). Onderzoeksvraag: ‘Hoe verloopt de implementatie van het ZPE in de eerstelijn en leidt dit tot vermindering van de ervaren knelpunten in de multidisciplinaire samenwerking in de palliatieve zorg?’

,
hdl.handle.net/1765/38365
Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Vahedi Nikbakht, C.V.M, Baar, C, Baar, F.P.M, Boogaard, R, Dekkers, A, van Dijk, E, … Visser, A.P.H. (2012). Minder knelpunten in de palliatieve zorg door implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg (ZPE?). Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, 12(3/4), 13–30. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38365