– Een systematische review is een efficiënte en betrouwbare manier om snel inzicht te krijgen in het beschikbare (klinische) bewijs over een onderwerp, met als doel richting te geven aan de beste keuzes voor behandeling of zorgverlening. – Kritische beoordeling van systematische reviews is noodzakelijk om te garanderen dat zij zorgvuldig en op betrouwbare wijze zijn uitgevoerd. – Meta-analyse is een statistische techniek die wordt toegepast in systematische reviews van rct’s met als doel om preciezere uitspraken te kunnen doen over de mate en grootte van een behandeleffect. – Er komen steeds meer systematische reviews waarin (ook) data uit kwalitatieve studies worden gesynthetiseerd. Hiermee kan de bruikbaarheid van systematische reviews voor de klinische praktijk groter worden, omdat dan niet alleen het klinische bewijs (‘wat werkt en wat werkt niet’) wordt gewogen, maar ook vragen zoals wanneer, hoe, waarom en voor wie een interventie werkt, worden meegenomen.

hdl.handle.net/1765/38410
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Steultjens, E, & van Staa, A.L. (2012). Systematische reviews. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38410