Inleiding. In de afgelopen decennia is bij de rijksinspecties de bewustwording over het belang van het meten van de effecten van toezicht sterk toegenomen. Rijksinspecties kregen steeds vaker te maken met de wens vanuit de politiek en het publiek om zich te verantwoorden over hun meerwaarde. Evidence based inzicht in de effecten van het toezicht maken het voor inspecties makkelijker om zich extern, maar ook intern, te verantwoorden. Rijksinspecties zijn zelf verantwoordelijk voor het aantonen van hun effect. Sinds 2009 heeft de Inspectieraad, het samenwerkingverband van tien rijksinspecties, het meerjarenprogramma ‘Effecten van toezicht’ in uitvoering. Het meerjarenprogramma stimuleert en ondersteunt inspecties bij het aantonen van hun effect....

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/38425
Journal Tijdschrift voor Toezicht
Citation
Klerks, M.C.J.L, & Robben, P.B.M. (2012). De inspecteur over de effecten van het toezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 3(3), 19–30. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38425