In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten. (i) De duomoeders zijn geregistreerde partners. Zij wensten een kind en zijn in contact gekomen met de man. Zij hebben met hem afgesproken dat hij als spermadonor zou optreden. (ii) Overeenkomstig deze afspraak is bij de moeder door kunstmatige inseminatie een kind verwekt met het zaad van de man. Dit kind is in augustus 2005 geboren. (iii) De moeder en de man hebben geen relatie gehad. De man is niet aanwezig geweest bij de geboorte. Hij heeft het kind niet erkend.

Additional Metadata
Keywords donorouderschap, kunstmatige inseminatie, omgangsregeling, privaatrecht
Persistent URL hdl.handle.net/1765/38489
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Note Auteursversie in RePub
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2012). Bijkomende omstandigheden voor ontvankelijkheid verzoek spermadonor tot vaststelling omgangsregeling. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 44–48. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38489