Het rijksoverheidstoezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zoals we dat nu kennen heeft zijn wortels in de eerste helft van de negentiende eeuw. In deze bijdrage gaat het over het verleden en de toekomst van het overheidstoezicht door de IGZ als een van de actoren binnen de complexe sturingsrelaties in de gezondheidszorg. De sectorschets is geschreven in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Tijdens het schrijfproces heeft de WRR een expertbijeenkomst georganiseerd met de auteurs en deskundigen uit het toezicht, de zorg en de wetenschap. De tijdens deze bijeenkomst gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in de tekst. De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de sectorschets.

Additional Metadata
Keywords IGZ, gezondheidszorg
Publisher Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Persistent URL hdl.handle.net/1765/38505
Citation
Robben, P.B.M, Bal, R.A, & Grol, R.P.T.M. (2012). Overheidstoezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38505