De opzet van dit onderzoek was het vóórkomen van lage-rugpijn (LRP) in een ongeselecteerde bevolking te onderzoeken, en meer inzicht te krijgen in factoren die invloed uitoefenen op het ontstaan en aanhouden van LRP. Daar het een epidemiologisch onderzoek betreft, zijn de respondenten niet te beschouwen als patiënten. Het onderzoek is aangepast aan de omstandigheden en is zeker minder betrouwbaar als een klinisch onderzoek (in de desbetreffende paragrafen wordt hierop ingegaan). Bij epidemiologisch onderzoek gaat het om vergelijking van groepen, zodat onnauwkeurigheden bij het individuele onderzoek tegen elkaar zullen wegvallen, tenzij er systematische fouten worden gemaakt. Voor de respondent heeft dit geen consequenties, in tegenstelling tot de klinische situatie. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek is het mogelijk om door middel van deelonderzoeken op details in te gaan.

Additional Metadata
Keywords epidemiologie, lage rugpijn, nek
Promotor H.A. Valkenburg (Hans) , A. Cats
Publisher Erasmus University Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/38607
Citation
Haanen, H.C.M. (1984, November 7). Een epidemiologisch onderzoek naar lage-rugpijn. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38607