"The lighted candle respires and we call it flame. The body respires and we call lt life ..•.....• " aldus begint John W. Severinghaus zijn voorwoord tot het veel gelezen en geciteerde boek van John Nunn "Applied Respiratory Physiology", één van de standaardwerken der anesthesiologie, waarin duidelijk wordt hoe de anesthesiologie de disciplines physiologie, farmacologie en anatomie tezamen verweeft in de dagelijkse praktijk. Op deze wijze wordt de anesthesiologie gedefinieerd naar zijn diepste essentie, namelijk de regulatie en bewaking van physiologische systemen. Zowel de vlam als het leven zijn processen, die beiden zijn opgebouwd uit losse elementen, die ieder op zich weinig betekenis hebben. Zonder zuurstof, dat essentiële losse element, raakt het menselijk leven in enkele minuten onbestaanbaar. Ontwikkelingen in de medische technologie hebben vele fantasieën tot werkelijkheid gebracht zoals nierdialyse, orgaantransplantaties en reimplantatie van ledematen .Echter, behoudens kortdurende kostbare procedures als extracorporele membraanoxygenatie of diepe hypothermie is er nog geen oplossing gevonden voor een gestoorde gaswisseling. Volgens Applebaum (1983) zou Hippocrates de eerste beschrijving gegeven hebben van een artificiële luchtweg teneinde respiratoire obstructie op te heffen. Een modernere vertaling van zijn werk laat hier echter twijfel over ontstaan.

, , , ,
W. Erdmann (Wilhelm) , B. Smalhout
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/38637
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Meursing, A.E.E. (1985, September 4). Trachealengte en juiste intubatiediepte bij het zeer jonge kind. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38637