De beursvennootschap die haar (effectenrechtelijke) informatieverplichtingen schendt – en/of zich schuldig maakt aan marktmanipulatie – handelt onrechtmatig jegens het beleggende publiek. Dit onrechtmatig handelen kan bestaan uit het publiceren van een misleidend prospectus, het publiceren van misleidende verslaggeving, het achterhouden van koersgevoelige informatie en/of het verspreiden van misleidende ad hoc berichten. Het creëren van een misleidende voorstelling van de toestand van de vennootschap leidt tot onzuivere koersvorming. Beleggers kunnen hierdoor schade lijden. Deze schade wordt (definitief) geleden op het moment dat de misleiding bekend wordt en de door de misleiding veroorzaakte koersinflatie (dientengevolge) uit de koers verdwijnt.

,
Boom Uitgevers, Den Haag
hdl.handle.net/1765/38647
Erasmus School of Law

Pijls, A.C.W. (2013). Een bijzonder type gevolgschade bij misleidende berichtgeving op de beurs. In Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer. Boom Uitgevers, Den Haag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38647