In dit artikel identificeren we vijf waarden: sturing, menselijke maat, kwaliteit van zorg, marktmacht en efficiëntie, die ten grondslag liggen aan heersende opvattingen over schaalgrootte van zorgorganisaties. We beschrijven deze waarden vanuit de vier domeinen die typerend zijn voor de Nederlandse gezondheidszorg: overheid en politiek, gemeenschap, medische professie en markt. We baseren onze beschrijving op een analyse van het publieke debat over schaalgrootte van 1990 tot 2011.