Dit rapport gaat over Arduin, een organisatie die een pilot is gestart om vanuit zelfsturende teams een doorontwikkeling te maken naar een organisatievorm waarbij ouders en het sociale netwerk nauw betrokken zijn bij hun kind/kennis. De pilot maakte onderdeel uit van de 10 experimenten van Wijk- en Buurtgericht Werken 2011. Doel van deze experimenten is om op wijkniveau de langdurige zorg ook in de toekomst duurzaam, leverbaar en betaalbaar te houden. Door deelname werd een proeftuin gecreƫerd waarin vier pilotwoningen de mogelijkheid kregen om in de praktijk te experimenteren en de grenzen op te zoeken en te overschrijden om te ontdekken hoe Arduin zijn visie kan verwezenlijken.

Gezondheidsraad, gezondheidszorg
Erasmus University Rotterdam
978-94-90420-23-9
hdl.handle.net/1765/38661
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Grit, K.J, Dwarswaard, J, & Bal, R.A. (2012). Adviseren met beleid: Een onderzoek naar de doorwerking van adviezen van de Gezonheidsraad. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38661