De laatste jaren is tekstbegrip van consumenten in de belangstelling gekomen in de wereld van financiële dienstverlening. Onduidelijkheid van productvoorwaarden, folders en brieven zou bijdragen aan wantrouwen in deze sector. Omgekeerd wordt vaak gedacht dat het verbeteren van duidelijkheid van teksten in het belang van de klant is en resulteert in het herstel van vertrouwen. Onderzoek laat echter zien dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Tekstbegrip is een moeilijk waar te nemen fenomeen dat opgebouwd lijkt te zijn uit een complexe keten van contextafhankelijke variabelen. Bovendien is het verband tussen tekstbegrip en klantbelang niet evident. In deze bijdrage proberen we de materie te ontrafelen en te ordenen. Een aantal vragen staat daarbij centraal: Wat maakt dat mensen productvoorwaarden, algemene voorwaarden en soortgelijke juridisch relevante teksten wel of niet lezen? Wat is duidelijkheid van tekst en hoe meet je die bij juridische teksten? Is er verband tussen de mate van duidelijkheid van de tekst en consumentengedrag? In deze bijdrage geven we een overzicht van de wetenschappelijke literatuur op dit gebied en evalueren we de uitkomsten daarvan.

financiële dienstverlening, productvoorwaarden, tekstbegrip van consumenten
978-90-5516-296-3
hdl.handle.net/1765/38664
Verschenen in: E.M. Dieben & F.M.A. ’t Hart (red.), Klantbelang Centraal (Financieel Juridische Reeks 4) , Amsterdam: NIBE‐SVV 2012, p. 109‐124
Erasmus School of Law

van Dam, M.R, van Boom, W.H, & Tuil, M.L. (2012). Tekstbegrip en klantbelang bij financiële producten. In Klantbelang Centraal. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38664