Belanghebbende is een muziekvereniging. Zij stelt zich ten doel om muziek te beoefenen en te bevorde-ren. Gelet op dit doel en mede gezien haar repertoire kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden gezegd dat belanghebbende een religieuze of levensbeschouwelijke instelling is. Dat zij haar doelstelling op christelijke grondslag tracht te bereiken, maakt dit oordeel niet anders. De rechtbank verwerpt dan ook het standpunt van belanghebbende dat zij als religieuze of levensbeschouwelijke instelling moet worden aangemerkt. Ook overigens kan belanghebbende naar het oordeel van de rechtbank niet worden beschouwd als een anbi. Uit de feiten kan niet worden opgemaakt dat belanghebbende zich veelvuldig manifesteert buiten de eigen leefgemeenschap en ledenkring. Aldus kan niet worden gezegd dat de doel-stelling van belanghebbende is gericht op het behartigen van een algemeen belang in de zin die de wet-gever daaraan heeft gegeven. (Beroep ongegrond.)

hdl.handle.net/1765/38718
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Molenaar, D. (2012). 2013, LJN BY6181, (Muziekvereniging wordt terecht niet aangemerkt als ANBI). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 305(7), 305–305. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38718