In het werkprogramma van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor de periode 2011–2012 is een advies voorzien over toezicht en verantwoordelijkheid. De raad verwacht dit rapport in het najaar van 2012 af te ronden. Het uitgangspunt hierbij is dat burgers er op moeten kunnen vertrouwen dat essentiële maatschappelijke functies naar behoren worden vervuld wat betreft kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en toegankelijkheid. Ook moeten zij in staat worden gesteld weloverwogen keuzes te maken in een gelijk speelveld. Het advies richt zich primair op de rol van de overheid in het toezicht. Die rol kan echter niet los worden gezien van zelfregulering en intern toezicht, aldus de WRR. Er dient een goed evenwicht te bestaan tussen de eigen verantwoordelijkheid van individuele burgers, de kwaliteit van zelfregulering en intern toezicht, en de omvang en intensiteit van het externe toezicht. Vanuit dit vertrekpunt wordt in dit WRR=project onderzocht wat kenmerken zijn van optimaal toezicht zijn.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
hdl.handle.net/1765/38730
Erasmus School of Law