In dit onderzoek wordt nagegaan of en in hoeverre patiënten met psychosociale problemen in een eerstelijns-kontekst, c.q. de huisarts, adekwaat behandeld kunnen worden door middel van technieken uit de direktieve therapie. Onder 'direktieven' verstaan we aanwijzingen, adviezen en opdrachten, die toegepast kunnen worden binnen de psychologische hulpverlening, om problemen te verhelderen en veranderingen te bewerkstelligen. Geïnspireerd door de bevinding dat studenten klinische psychologie, na het volgen van een kursus direktieve therapie, goed overweg konden met de behandeling van kliënten met psychosociale problemen, afkomstig uit diverse huisartsenpraktijken, werd de vraagstelling geformuleerd of en in hoeverre huisartsen na het volgen van een kursus direktieve therapie, in staat waren deze vorm van therapie zelf toe te passen. De aan het onderzoek deelnemende huisartsen participeerden gedurende de onderzoeksperiade in zgn. intervisiegroepen

, ,
C.J.B.J. Trimbos
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/38753
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

van Harten, H.J. (1985, December 11). De arts als direktief therapeut : een onderzoek naar de toepassing van direktieve therapie door de huisarts . Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38753