De kennis over de fysiologie van de circulatie door het hart en de grote vaten (centrale circulatie), in de periode voor en na de geboorte is voor een groot deel verkregen uit dierexperimenteel werk van Dawes en medewerkers (1953, 1954, 1955a, l955b), Deze proeven zijn later met andere meetmethoden bij chronisch geïnstrumenteerde lammeren herhaald en bevestigd (Assali et al., 1965: Heymann et al, 1973), In dit hoofdstuk worden die aspecten van de foetale en neonatale circulatie beschreven die van belang zijn voor een goed begrip van de vraagstelling van het eigen onderzoek.

, , , , ,
A. Versprille (Adrian)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/38826
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Spritzer, R. (1986, May 21). De shunt door het foramen ovale onder beademingsomstandigheden. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38826