Basiscursus Heffingen Lokale Overheden, gegeven samen met Dennis Vecht aan medewerkers van de Regionale Belastingdienst Drechtsteden. Het eerste dagdeel stond de Wet WOZ en de basisregistraties centraal, het tweede dagdeel het juridisch kader van heffingen en enkele gemeentelijke belastingen zoals de reclamebelasting en de parkeerbelasting. De cursus kwalificeert voor 2 FOLO-PE-punten. In januari 2013 wordt de cursus opnieuw gehouden.

,
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
hdl.handle.net/1765/38844
Fiscal Autonomy and its Boundaries
Erasmus School of Law

Monsma, A.P. (2012, December 4). Basiscursus Heffingen Lokale Overheden. Fiscal Autonomy and its Boundaries. Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/38844