Om tot een rechtvaardige inzet van zorg te komen, zijn objectieve maatstaven gewenst om te bepalen waar zorg nog ‘gepast’ is, en waar ‘ongepast’. Dit is een complex vraagstuk met vele facetten. Gepaste zorg kan met behulp van de concepten noodzakelijkheid, effectiviteit en doelmatigheid worden gedefinieerd. Tevens geven deze termen een leidraad waarmee op gepaste zorg kan worden gestuurd.