In haar rapport van oktober 2012 doet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verslag van een themaonderzoek naar bijzondere waardeverminderingen van activa (AFM, 2012). Eén van de belangwekkende conclusies van de AFM is dat beleggers meer waardeverminderingsverliezen lijken in te prijzen dan de verliezen die door de rechtspersonen zijn verantwoord. Naar de mening van de AFM ligt de oorzaak ‘vanzelfsprekend deels in een verschil in inschatting en aannames, maar komt ook zeker voort uit een tekort aan discipline om strengheid te betrachten’. De AFM zegt niet eenduidig dat rechtspersonen in eerdere financiële verslagen een bijzondere waardevermindering hadden moeten doorvoeren, maar de woorden, zoals een ‘tekort aan discipline’, roepen wel de sterke suggestie op.