Samenvattend valt het onderzoeksproject in een aantal delen uiteen. Allereerst werd de bruikbaarheid en de onderlinge samenhang onderzocht van de geselecteerde cognitief-structurele ontwikkelingstests door deze tests af te nemen bij een ten aanzien van leerjaar en sexe gestratificeerde steekproef van achtenzestig zich normaal ontwikkelende Rotterdamse schoolkinderen met een leeftijdsrange van zes tot en met elf jaar. Vervolgens werd onderzocht of de verkregen gegevens bevestigd werden in longitudinaal onderzoek (een-jaar follow-up met drie afnamen) verricht bij dezelfde groep schoolkinderen. Tenslotte werden de resultaten van de afname van de tests bij klinisch-kinderpsychiatrisch behandelde kinderen vergeleken met de bevindingen verkregen uit de afname van de tests bij de controlegroep

Additional Metadata
Keywords children, cognitive development, neurology, psychiatry
Promotor R. van Strik (Roel) , J.A.R. Sanders-Woudstra
Publisher Erasmus University Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/39010
Citation
Verheij, F. (1986, December 17). Klinische kinderpsychiatrie en het cognitief-structurele ontwikkelingsmodel . Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39010