Samenvattend valt het onderzoeksproject in een aantal delen uiteen. Allereerst werd de bruikbaarheid en de onderlinge samenhang onderzocht van de geselecteerde cognitief-structurele ontwikkelingstests door deze tests af te nemen bij een ten aanzien van leerjaar en sexe gestratificeerde steekproef van achtenzestig zich normaal ontwikkelende Rotterdamse schoolkinderen met een leeftijdsrange van zes tot en met elf jaar. Vervolgens werd onderzocht of de verkregen gegevens bevestigd werden in longitudinaal onderzoek (een-jaar follow-up met drie afnamen) verricht bij dezelfde groep schoolkinderen. Tenslotte werden de resultaten van de afname van de tests bij klinisch-kinderpsychiatrisch behandelde kinderen vergeleken met de bevindingen verkregen uit de afname van de tests bij de controlegroep

, , ,
R. van Strik (Roel) , J.A.R. Sanders-Woudstra
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/39010
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Verheij, F. (1986, December 17). Klinische kinderpsychiatrie en het cognitief-structurele ontwikkelingsmodel . Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39010