In deze bijdrage onderzoeken we waar vertrouwen en wantrouwen in justitie vandaan komen. Meer bepaald kijken we naar de invloed van vertrouwdheid van burgers met het justitiesysteem op het vertrouwen. Hieruit blijkt dat het hebben van concrete ervaring met justitie niet tot een positievere opinie leidt. Contact met justitie lijkt in sommige gevallen zelfs te leiden tot een negatievere houding, zeker voor wat betreft evaluaties van de efficiëntie van justitie. Vervolgens exploreren we alternatieve verklaringsmodellen voor het vertrouwen aan de hand van gegevens uit de European Social Survey in 20 landen. Deze bevestigen de onbehagenhypothese en tonen dat mensen die ontevreden zijn met hun eigen leven en geen vertrouwen hebben in hun medemensen minder vertrouwen hebben in justitie.

hdl.handle.net/1765/39012
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Van de Walle, S.G.J. (2010). Moving from Belgium to the UK and the Netherlands. In European Group for Public Administration (1975-2010): perspectives for the future.. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39012