Good governance speelt een belangrijke rol in het ontwikkelingsbeleid. Er wordt veel hulpgeld ingezet voor steun aan anti-corruptiemaatregelen, steun aan democratiseringsprocessen, aan het verbeteren van het functioneren van de overheid, en het aantal governance indicatoren is enorm toegenomen. Deze indicatoren lijken ook een toenemende rol te spelen bij hulpallocatie. Maar er vallen verschillende kanttekeningen bij deze ontwikkelingen te plaatsen. De indicatoren zijn namelijk verre van waardevrij, en reflecteren een bepaalde visie op good governance, die bovendien in verandering is. In deze bijdrage gaan we op basis van de zich uitbreidende literatuur eerst na wat donoren verstaan onder ‘good governance’ en hoe dit gemeten wordt. Daarna gaan we na of good governance inderdaad van belang is voor ontwikkeling en wat de ervaringen tot nu toe zijn met het bevorderen van good governance, en de waardenspanningen die hiermee samengaan.

Additional Metadata
Keywords bestuurskunde, good governance
Persistent URL hdl.handle.net/1765/39018
Journal Bestuurskunde
Citation
Dijkstra, A.G, & Van de Walle, S.G.J. (2011). Good governance en ontwikkelingsbeleid: Spijkerhard of boterzacht?. Bestuurskunde, 20(2), 23–32. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39018