De onderhavige studie is een onderzoek naar de toepasbaarheid van een dergelijke diagnostische hulpdienst op grote schaal (Rotterdam, Capelle aan den !Jssel en Krimpen aan den !Jssel ). Het project kreeg de oorspronkelijke naam 'Town of Rotterdam Acute Coronary Events' (TRACE). Deze naam suggereert mogelijk dat hiermee alle 1acute coronaire episoden' (acuut myocard infarct of plotse dood) in Rotterdam gedurende een bepaalde periode worden bedoeld, doch dit is onjuist. De hulpdienst is bedoeld voor mensen met nieuwe of veranderde klachten, waarbij de huisarts denkt aan een ischaemische hartziekte en belang hecht aan uitslag van diagnostische hulp dezelfde dag, doch waarvoor hij in eerste instantie géén direkte opname noodzakelijk acht. Met nadruk wordt gesteld dat de hulpdienst geen alternatief is voor een opname, wanneer dit in eerste instantie noodzakelijk wordt geacht. De vraagstellingen van het onderzoek luiden als volgt: Is de hulpdienst praktisch uitvoerbaar; Voorziet de hulpdienst in een behoefte; Brengt de hulpdien st een gerichte be 1 ei dsveranderi ng teweeg, die de behandeling van de patient verbetert; Brengt het inroepen van de hulpdienst een onaanvaardbaar risico voor de patient met zich mee; Welke zijn de financiële kosten. 3

, , ,
J. Pool (Jan) , E. van der Does (Emiel)
Erasmus University Rotterdam
Deze studie werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Praeventiefonds (nummer 28-596), Het verschijnen van dit proefschrift werd mede mogelijk gemaakt door steun van de Nederlandse Hartstichting
hdl.handle.net/1765/39034
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Brons, R. (1986, October 8). Diagnostiek van mogelijk cardiale klachten door de huisarts : een evaluatie van diagnostische hulp in de vorm van electrocardiografie en serumenzymbepalingen. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39034