Inleidend: ... Families staan nu volop in de wetenschappelijke belangstelling. Dat is niet altijd zo geweest (De Hoog, 2003). Weliswaar zijn in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verschillende hoogleraren gezinssociologie in Nederland benoemd, maar hun leerstoelgroepen zijn enkele decennia daarna ter ziele gegaan. Universitaire bezuinigingen, maar ook verminderde belangstelling onder onderzoekers zijn daaraan debet geweest. In 1996 constateerde de Sociaal-Wetenschappelijke Raad dat de wetenschappelijke kennis over gezinnen en families was achtergebleven bij demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Hun rapport Nieuwe perspectieven voor de gezinssociologie (Sociaal-Wetenschappelijke Raad, 1996) is een effectieve katalysator geweest: investeringen in dataverzamelingen zijn gedaan, nieuwe hoogleraren zijn aangesteld en het programma ‘De bindende kracht van familierelaties’ van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is succesvol uitgevoerd. ...

, ,
hdl.handle.net/1765/39131
Mens en Maatschappij: tijdschrift voor sociale wetenschappen
Department of Sociology

Dykstra, P. (2012). Families: in alle staten?. Mens en Maatschappij: tijdschrift voor sociale wetenschappen, 87(2), 174–196. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39131