In de literatuur (Polak, 1995) is de grensoverschrijdende sanctie in het Nederlandse internationaal privaatrecht dogmatisch als nieuwe categorie gekwalificeerd. In de afgelopen tien jaar is het internatioanal privaatrecht en ten dele ook het handhavingsrecht sterk geëuropeaniseerd. Onderzocht wordt hoe de grensoverschrijdende sanctie, en in het bijzonder het verbod in IE-zaken, voor de Nederlandse rechter door het Europees (internationaal privaat)recht is beïnvloed. De vraag is in hoeverre de stellingen en kwalificatie stand kunnen houden.

hdl.handle.net/1765/39218
Erasmus School of Law

Kramer, X.E. (2012). Civiele sancties in het internationale geval in Europees perspectief. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39218