In de literatuur (Polak, 1995) is de grensoverschrijdende sanctie in het Nederlandse internationaal privaatrecht dogmatisch als nieuwe categorie gekwalificeerd. In de afgelopen tien jaar is het internatioanal privaatrecht en ten dele ook het handhavingsrecht sterk geëuropeaniseerd. Onderzocht wordt hoe de grensoverschrijdende sanctie, en in het bijzonder het verbod in IE-zaken, voor de Nederlandse rechter door het Europees (internationaal privaat)recht is beïnvloed. De vraag is in hoeverre de stellingen en kwalificatie stand kunnen houden.

Additional Metadata
Keywords internationaal privaatrecht
ISBN 978‐90‐8974‐712‐9
Persistent URL hdl.handle.net/1765/39218
Note Gepubliceerd in: A.A.H. van Hoek, R.J.Q. Klomp, M.B.M. Loos e.a. (red.), Offerhauskring vijftig jaar, Den Haag: BJU 2012, p. 73-81
Citation
Kramer, X.E. (2012). Civiele sancties in het internationale geval in Europees perspectief. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39218