Inleiding: Nederland kent hoge perinatale sterftecijfers met grote verschillen tussen etnische, sociaaleconomische en tussen mensen al dan niet wonen in een grote stad of in een zogenoemde prachtwijk (De Graaf et al.; NTVG 2008;152:2734). Zwangere vrouwen die in een grote stad wonen hebben vaker een slechte zwangerschapsuitkomst. Verklaringen hiervoor zijn dat in grote steden meer allochtone ouders en ouders met een lage sociaaleconomische status wonen, meer ouders woonachtig zijn in een prachtwijk, en in de grote steden meer sprake is van cumulatie van diverse risico’s. Ongunstige perinatale uitkomsten komen binnen de vier grote steden in Rotterdam het meest voor. In Rotterdam vormt het wonen in een prachtwijk een extra risico, vooral voor autochtone ouders. De Nederlandse situatie gaf de minister aanleiding tot de installatie van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte die binnen het huidige kader verbeteringsvoorstellen voorbereidt met de beroepsgroepen. Hij kondigde verder in 2008 aan dat - in dit verband - meer voorlichting aan toekomstige ouders speerpunt van beleid werd. In Rotterdam werd op grond van de cijfers in 2008 het Aanvalsplan Perinatale Sterfte (Denktas et al, TSG 2009;87:199; www.klaarvooreenkind.nl) ontwikkeld en omgedoopt tot het programma Klaar voor een Kind dat op 1 januari 2009 van start is gegaan. De gemeente Rotterdam investeert in de ontwikkeling en start-up van nieuwe preventieprogramma’s. De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC coördineren het programma via het KveK-programmabureau. Dit regisseert de activiteiten (ontwikkeling, onderzoek, implementatie, afstemming, beleid). Het programma Klaar voor een Kind voorziet in verschillende projecten en de Pilotstudie Preconceptiezorg in deelgemeente Noord is de eerste die in uitvoering is genomen.

hdl.handle.net/1765/39245
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Denktaş, S, Sonneveld, H.M, Birnie, E, van der Weg, E.J, Voorham, A.J.J, Peters, I.A, … Steegers, E.A.P. (2010). Rapportage eerste jaar pilotstudie preconceptiezorg in deelgemeente Noord. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39245