Inleiding Rotterdam heeft binnen Nederland een relatief hoog perinataal sterftecijfer. Onder perinatale sterfte verstaan we sterfte vanaf 22 weken zwangerschapsduur tot en met de eerste 7 dagen na de geboorte. Dit bleek reeds in 2008 toen De Graaf et al. beschreven dat vrouwen in de vier grote steden een sterk verhoogde kans hebben op perinatale sterfte en daarmee samenhangende perinatale ziekte. De belangrijkste vier perinatale ziekten, die vaak voorlopers zijn van perinatale sterfte, zijn aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte, laag geboortegewicht gelet op de zwangerschapsduur, en een lage Apgar score (een slechte start bij de geboorte). In vervolg op de bevindingen voor Rotterdam is in 2008 het Aanvalsplan Perinatale Sterfte Rotterdam van start gegaan. Dit is een meerjarig programma waarin de Gemeente Rotterdam in samenwerking met het Erasmus MC en de GGD Rotterdam Rijnmond tot doel heeft de perinatale sterfte en perinatale ziekte binnen Rotterdam te verminderen. Een eerste stap hierbij is het nauwkeurig in kaart brengen van perinatale ziekten en sterfte, en de factoren die mogelijk hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze factoren kunnen gebonden zijn aan zwangeren zelf, met hun omgeving te maken hebben of met de zorg te maken hebben.