In 1965 kreeg Nederland de eerste minister voor 'ontwikkelingshulp' (Theo Bot). Dat werden later ministers voor ontwikkelingssamenwerking en nu hebben we een minister voor Buitenlandse Handel, ontwikkelingssamenwerking. Dat is de koopman en de dominee in één werd er al gespot. Hier ligt een ontwikkeling in ons denken over armoede en ontwikkelingslanden aan ten grondslag die besproken zal worden. Dat denken is sterk beïnvloed door de snelle ontwikkeling in Azië, de belangrijke rol van de particuliere sector daarin (commercieel en niet-gouvernementeel), kritiek op de traditionele ontwikkelingssamenwerking en recentelijk door de rol van China en India als donoren in het tegenwoordig ook snel groeiende Afrika. Die nieuwe minister van NGO en PVDA huize (mevr. Ploumen) kreeg gelijk ruzie met de minister van economische zaken (Kamp) over de besteding van die één miljard 'bezuinigingen', in een zaak die heel duidelijk het verschil in achtergrond van beide politici verraadt (Financieel Dagblad 6-11-12). De overgang naar internationale samenwerking heeft nogal wat implicaties

hdl.handle.net/1765/39258
ISS Staff Group 3: Human Resources and Local Development
International Institute of Social Studies of Erasmus University (ISS)