Voorwoord: Dit boekje is het product van een afstudeerproject van de sectie burgerlijk recht, Erasmus Universiteit, dat in het najaar van 2006 aanving. Een aantal masterstudenten schreef een bijdrage rondom het thema van het boek. Gezamenlijk hielden zij bijeenkomsten waarin discussie, afstemming en presentatie van de onderzoeksresultaten plaatsvonden. Wij begeleidden de deelnemers. Bij het samenstellen van het boekje kregen wij assistentie van Anne-Marije van Zanten. De publicatie werd mede mogelijk gemaakt door de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Boom Uitgevers, Den Haag
hdl.handle.net/1765/39501
Private Law

van Boom, W.H, Lindenbergh, S.D, & Pape, S.B. (2007). Privaatrecht ondersteund - Doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving. Boom Uitgevers, Den Haag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39501