Rede In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg’ aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, vanwege de Inspectie voor de Gezondheidszorg, op 1 juli 2010. ‘Toezicht in een glazen huis’ gaat over de vraag hoe de effectiviteit van toezicht onderzocht kan worden. Deze effectiviteit heeft meerdere dimensies en wordt bepaald door vier determinanten (methoden, instrumenten, richtlijnen en inspecteurs) van toezicht. Determinanten en dimensies, gecombineerd met toezichtdilemma’s, geven richting aan het sociaal-wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek. Paul Robben stelt voor een Academische Werkplaats Toezicht in te richten, voortbordurend op het bestaande evaluatieprogramma toezicht van de IGZ. Dit creëert een optimale conditie om tot relevante, praktijkgestuurde onderzoeksvragen te komen en om in de praktijk van het toezicht te leren van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Additional Metadata
Keywords gezondheidszorg
Publisher Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
ISBN 978-94-90420-09-3
Persistent URL hdl.handle.net/1765/39517
Citation
Robben, P.B.M. (2010, July). Toezicht in een glazen huis: De effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg . Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39517