Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij het afscheid als hoogleraar Kennismanagement in de gezondheidszorg en voorzitter / prodecaan van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, op 30 maart 2012. In Het was mij een waar genoegen schetst Notten zijn fascinatie voor de wisselwerking tussen onderzoek en bestuur; een fascinatie die richtinggevend is geweest voor de ontwikkeling van zijn carrière. Aan de hand van voorbeelden beschrijft hij een aantal uiteenlopende doelen en resultaten die dit heeft opgeleverd. Deze voorbeelden zijn vooral ontleend aan ontwikkelingen in het onderzoek naar enerzijds determinanten van gezondheid en anderzijds het systeem van de zorg. Als leidraad voor dit tweede onderdeel van zijn afscheidsrede heeft hij gekozen voor kwaliteit. Kwaliteitsverbetering in de zorg is een belangrijk issue en daarmee tevens een relevante drijfveer voor het onderzoek op dit terrein. Dit onderzoek zal natuurlijk zelf ook aan kwaliteitscriteria moeten voldoen. Beide invals hoeken van kwaliteit worden nader belicht. Kwaliteit en maatschappelijke impact van gezondheids onderzoek worden steeds belangrijker gevonden. In contrast hiermee staan de fikse kortingen op de onderzoeksbudgetten van de overheid ten gevolge van de economische recessie. Notten roept op tot een efficiëntere benadering bij toedeling van 2e geldstoom middelen dan het huidige bottum-up systeem met zijn hoge transactiekosten.

Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
hdl.handle.net/1765/39520
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Notten, W.R.F. (2012, March 30). Het was mij een waar genoegen: Zwaluwstaartend tussen onderzoek en bestuur op het terrein van gezondheid en gezondheidszorg. Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39520