Doel: Evaluatie van de langetermijnresultaten van bariatrische chirurgie met een variabele maagband voor de behandeling van morbide obesitas. Opzet: Retrospectief, descriptief. Methode: In de periode september 1991-september 1993 kregen 30 patiënten (6 mannen, 24 vrouwen) een variabele maagband wegens morbide obesitas, als 1e groep in Nederland. De langetermijngegevens van deze patiënten, zoals gewichtsverlies, bandmodificaties, complicaties, heroperaties en patiënttevredenheid, werden middels een statusonderzoek en een vragenlijst verzameld en geanalyseerd. Resultaten: Vóór de operatie was de gemiddelde BMI 42,5 kg/m2 (SD: 5,7) en het gemiddelde overgewicht 50,8 kg (SD: 16,7). De gemiddelde follow-upduur voor alle patiënten was 15,3 jaar (SD: 5,4) en voor de respondenten van de vragenlijst 17,7 jaar (SD: 0,7); 3 patiënten overleden tijdens de follow-up. Na de operatie daalde de gemiddelde BMI naar 34,7 kg/m2 (SD: 6,4). Het gemiddelde overgewichtsverlies van de hele groep was 38,1% (SD: 67,8) en van de patiënten die nog een maagband in situ hadden 27,9% (SD: 67,4). Bij 15 patiënten werd het maagbandreservoir minimaal 1 keer vervangen. De maagband werd wegens complicaties vervangen bij 18 patiënten en uiteindelijk definitief verwijderd bij 6 patiënten. Van de respondenten was 62% tevreden met het gewichtsverlies en 52% was tevreden over eventuele bijwerkingen en complicaties. Conclusie: De behandeling van morbide obesitas met een variabele maagband bij deze 1e groep patiënten heeft geleid tot een adequate gewichtsreductie, maar ook tot een hoog aantal complicaties en heroperaties. De behandeling van dit soort complicaties neemt een belangrijke plaats in binnen de huidige bariatrische chirurgie. De effectiviteit van de maagband wordt daarom momenteel ter discussie gesteld.

hdl.handle.net/1765/39529
Surgery and Traumatology
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Department of Surgery

Buijsman, R, Tenhagen, M, Hunfeld, M.A.J.M, Tuinebreijer, W.E, & Cense, H.A. (2012). Bariatrische chirurgie met een variabele maagband; langetermijn follow-up van eerste 30 patienten in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 156(13), 1–7. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39529