Intro: De opkomst van Eigen Kracht-conferenties in Nederland en Vlaanderen Sinds 2001 vinden er in Nederland Eigen Kracht-conferenties (EK-c’s) plaats, en vanaf 2006 ook in Vlaanderen. Eind jaren negentig raakte een aantal vooruitstrevende professionals in de jeugdzorg geïnteresseerd in de kracht van familienetwerken als basis voor een nieuw jeugdzorgmodel: de Family Group Conference (FGC). Men verkoos een systeem van jeugdhulpverlening waarin de continuïteit van het gezinsleven voorop zou staan en de professional méér de aanjager van het herstel van het gezinsleven zou zijn dan de autoriteit die bevoegd is tot ingrijpen. Men wilde minder juridisering en protocollisering, zodat de inbreng van de cliënt en zijn familie weer meer centraal zou komen te staan. ...

Additional Metadata
Keywords Family Group Conferences, economic potential, savings
Persistent URL hdl.handle.net/1765/39653
Journal Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement
Citation
de Roo, A.J. (2012). De opkomst van Eigen Kracht conferenties in Nederland en Vlaanderen. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 16(1), 28–36. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39653