Op donderdag 13 december kwamen 190 docenten en andere medewerkers uit het hoger beroepsonderwijs (hierna: hbo) en de universitaire wereld (hierna: wo) bijeen in Rotterdam bij de Erasmus Universiteit voor een middag met uiteenzettingen en discussies over het methodeonderwijs. De dagvoorzitters waren Hennie Boeije (UHD UU) en Jeanine Evers (docent EUR). De middag begon met een plenair gedeelte waarin vier sprekers ieder hun visie gaven op onderzoek binnen het hoger onderwijs vanuit hun eigen ervaringen als docent. Daarna volgde een vijftal parallelle thematische ‘discussietafels’, waarover in een plenaire slotsessie werd gerapporteerd. Hieronder volgen verslagen van de plenaire openingssessie en van drie discussietafels.

Additional Metadata
Keywords Sociale verandering, sociale processen en sociale conflicten, Sociologie, Sociology
Persistent URL hdl.handle.net/1765/39768
Journal KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland
Citation
Soeren, M, Zijlstra, A, Beukema, L, Jansen, H, & Braster, J.F.A. (2013). Kwalitatief onderzoek in het hoger onderwijs: lessen leren van elkaar. KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, 18(1), 60–68. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39768