Inleiding: Irreguliere migranten komen vaak naar West-Europa om hun maatschappelijke positie te verbeteren (Paspalanova 2006; Van Nieuwenhuyze 2007).2 Dit streven is echter niet altijd gebaseerd op realistische informatie. Sommigen hebben het idee dat Europa een en al rijkdom is, met wegen van goud en onbegrensde mogelijkheden. Bij aankomst blijkt deze droom ver bezijden de waarheid te zijn (Kalir 2006; Staring 2001). Veel irreguliere migranten slagen er dan ook niet in om hun maatschappelijke positie te verbeteren (zie bijv. Burgers & Engbersen 1999 en Mahler 1995). Er zijn echter ook irreguliere migranten die er wel in slagen om in meer of mindere mate hun aspiraties te realiseren (Hagan 1998; Massey e.a. 2005; Paspalanova 2006; Staring 2001). Men moet daarom oppassen, zoals Devillé (2006, 133) schrijft, om de positie van irreguliere migranten vanuit een ‘slachtofferperspectief’ te analyseren. Hoewel zij door hun illegale status nadrukkelijk beperkingen ondervinden, kan een slachtofferperspectief inzicht in de manieren waarop irreguliere migranten hun positie weten te verbeteren, in de weg staan (zie ook Paspalanova 2006; Van Nieuwenhuyze 2007). ...

, ,
hdl.handle.net/1765/39970
CIMIC: Citizenship, Migration & the City
Tijdschrift voor Sociologie
Department of Sociology