Inleiding en probleemstelling: Overheden in landen met een hoge economische ontwikkeling beschikken doorgaans over een uitgebreid systeem om hun economie en bevolking te monitoren. Door de uitgebreidheid en de effectiviteit van deze systemen wordt er meestal van uitgegaan dat de gegevens van overheden een adequaat beeld schetsen van de werksituatie, het economische en het sociale leven ‘zoals ze zijn’. Niets is minder waar. De beschikbare informatie lijdt structureel onder het euvel dat ze voorbijgaat aan een samenleving die weliswaar reëel bestaat, maar die grotendeels verborgen blijft voor het oog van officiële waarneming en registratie. Deze ongekende samenleving geeft haar geheimen slechts mondjesmaat prijs. Tussen de gedocumenteerde werkelijkheid en het ware sociaaleconomische en werkzame leven van de inwoners van Vlaanderen gaapt een kloof. Over de oorzaken, de grootte en de veranderingen van deze kloof kan gedebatteerd worden ‑ en dat wordt daadwerkelijk gedaan – maar dat ze bestaat en significant is, wordt zelfs door oppervlakkige waarneming bevestigd. Waar hebben we het dan over, wanneer we spreken over een kloof tussen het werkelijke land en datgene dat gedocumenteerd is? Een drietal illustraties zal duidelijk maken waar het probleem zich situeert. ...

, ,
hdl.handle.net/1765/39979
CIMIC: Citizenship, Migration & the City
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Adriaenssens, S., Pacolet, J., van Meeteren, M., Hendrickx, J., & Engbersen, G. (2009). De ongekende samenleving: schattingen en inzichten over irreguliere migranten en economische schaduwactiviteiten. In De Sociale Staat van Vlaanderen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/39979