Het opzetten en uitvoeren van een gebruikersonderzoek blijft altijd spannend. Hoe pak je zoiets aan en wegen de inspanningen en kosten wel op tegen de resultaten? En wat doe je vervolgens met die resultaten? Janneke van Zelst en Gusta Drenthe evalueren het gebruikersonderzoek in de vorm van een websurvey zoals dat recent werd uitgevoerd bij de universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam